MESYUARAT KLUSTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN PAK 21 & BENGKEL VLE DALAM PDPCAKTIVITI
MESYUARAT KLUSTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN PAK 21
TARIKH
19 SEPTEMBER 2017
MASA
8.00 PAGI
TEMPAT
BILIK MESYUARAT PKG PULAU SERAI
OBJEKTIF
1. Melaksanakan program pembudayaan PdP Abad Ke-21 melalui penggunaan teknologi pendidikan berasaskan ICT di kalangan sekolah ahli.

2. Menyebarluas kaedah dan inovasi PdP berasaskan ICT di dalam pelaksanaan PdP Abad ke-21 kepada sekolah ahli.

3. Khidmat bantu dan sokongan kepada guru dalam pelaksanaan PdP Abad ke-21 melalui pengintegrasian penggunaan teknologi pendidikan.