Kem Kembara NILAM 2012Kem ini melibatkan seramai 25 pelajar yang akan dihakimi oleh 18 orang panel hakim yang telah dilantik di peringkat negeri. Seramai 25 orang guru pengiring juga turut terlibat dalam pemilihan kali ini.