POGRAM '5S' PKG PULAU SERAI

12-14 DISEMBER 2017 -  Program 5S telah dijalankan oleh PKG Pulau Serai dengan kerjasama pekerja SK Kompleks Rantau Abang selepas kerja-kerja membaiki mozek Perpustakaan Al-Falah, PKG Pulau Serai selesai. Kerja-kerja melibatkan penyusunan semula susun atur fizikal, menyusun semula buku-buku mengikut sistem Dewey, mengemop lantai dan mengecat bin perpustakaan. Program ini berjaya mencapai objektif yang dihasratkan untuk mewujud perpustakaan yang menyokong pembelajaran abad 21 di samping dapat merapatkan ukhuwah di kalangan warga kerja PKG Pulau Serai dan SK Kompleks Rantau Abang. Terima kasih diucapkan.