BENGKEL PEMBUDAYAAN PENGGUNAAN VLE DALAM PDPC FASA 1 TAHUN 2017


12 Julai 2017 - Seramai 12 orang peserta di kalangan Guru Pendidikan Islam terlibat dalam bengkel ini dengan kerjasama PKG Pulau Serai dan Guru Advokasi. Guru-guru didedahkan dengan pembinaan laman (site) yang mudah dengan menggunakan widget Text, Media & Wall di seperti yang terdapat di dalam Modul Pie. Semoga bengkel ini memberi impak yang positif kepada para peserta dalam meningkatkan penggunaan pelantar vle dalam pdpc.