Pemantauan BTPNT ke PKG Pulau Serai

Pada 28 Ogos 2012, Selasa berlangsungnya pemantauan di PKG Pulau Serai oleh BTPNT dari Unit Pengurusan Hal Ehwal PKG yang ketuai oleh Ketua unit PKG iaitu Tn. Hj. Akram @ Amir Bin Abdul Majid dan dibantu oleh En. Rufaifa Bin Abdullah. Pemantauan ini berjaya dilaksanakan dengan lancar. pelbagai aspek yang dipantau termasuklah pentadbiran pkg dan lain-lain.